SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do NR SR 2023

 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

V súlade s § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 30. septembra 2023

u t v á r a m

na území Obce Gaboltov na  odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov 1 volebný okrsok  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň

určujem

 volebnú miestnosť: zasadačka KSB Gaboltov 87

 

V Gaboltove dňa 23. júna 2023

 Martin Ceľuch

starosta obce

https://www.minv.sk/?volby-nrsr


Menovanie zapisovateľa

miestnej volebnej komisie Obec Gaboltov, zastúpená starostom obce Martinom Ceľuhon v zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e

Janu Kažimirovu  email: obec@gaboltov.sk  tel. č. : 0903 883 117

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre volebný obvod č. 1, volebný okrsok č. 1 v obci Gaboltov pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30.09.2023 Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.


Delegovanie členov do okrskovej komisie a vydávanie voličských preukazov

Obec Gaboltov zverejňuje kontakt aj adresu pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať v sobotu 30.9.2023. Termín doručenia do 21. augusta 2023.

Tieto údaje budú slúžiť aj na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu. Termín vydávania voličských preukazov je od 16. 08. do 29.09. 2023.

Kontakt:

Jana Kažimirová, sekretariát starostu Obce Gaboltov,
e-mail: obec@gaboltov.sk

tel.: 054 47 94 131, mobil: +421 903 883 117

Žiadosti môžete doručiť e-mailom alebo osobne na vyššie uvedené kontaktne údaje.


Voľba poštou

https://www.minv.sk/?nr23-posta


Zoznam volieb: