SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  28. SEP 2023
  Štvrtok
 • Plasty
  25. OKT 2023
  Streda
 • Sklo
  29. SEP 2023
  Piatok
 • Papier
  12. DEC 2023
  Utorok
GABOLTOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.

OBEC GABOLTOV

Gaboltov patrí k najstarším dedinám na okolí jestvujúci už pre 11. stor., kedy bol majetkom  uhorských kráľov. Z ich iniciatívy sa na prelome 12.  a 13. stor. tu usídlili krížovníci  sv. hrobu z Poľska, ktorí v prvej polovici  13. stor. vybudovali kláštor. Ich pôsobenie v Gaboltove však končí z neznámych dôvodov v druhej polovici 13. stor.

Najstaršia správa o Gaboltove  je z r. 1247 v súvislosti s vymedzením chotára Bardejova. Kráľ Belo IV. Listinou vymedzujúcou chotár bardejovských cistercitov v mutácii uvádza, že západný okraj chotára susedí s majetkom krížovníkov v Gaboltove. Uhorský kráľ Štefan V. (1270 – 1272) daroval kráľovskému šľachticovi Ottovi  z Biebersteinu viaceré dediny, medzi nimi aj Gaboltov. Ottovi, ktorý sa vlastníckych práv neujal potvrdil vlastníctvo aj kráľ Ladislav IV. v r. 1277. Od polovice 14. stor. bol Gaboltov už majetkovou súčasťou  rozsiahleho panstva Makovica. Kráľ Ľudovít I. v r. 1355 povolil makovickému kastelánovi dolovať vzácne kovy v okolí Gaboltova. Existencia krajinskej cesty z údolia rieky Tople na sever do Poľska predurčila zriadenie mýtnice, existenciu ktorej potvrdzuje správa z r. 1355. Právo vyberať mýto patrilo vlastníkom panstva Makovica. Na základe portál neho súpisu z r. 1427 patril Gaboltov medzi veľké dediny, keď sedliacke domácnosti boli zdanené od 36 port.