SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

 • Komunál
  05. JANUÁR 2023 Štvrtok
  |
  19. JANUÁR 2023 Štvrtok
  |
  02. FEBRUÁR 2023 Štvrtok
  |
  16. FEBRUÁR 2023 Štvrtok
  |
  02. MAREC 2023 Štvrtok
  |
  16. MAREC 2023 Štvrtok
  |
  30. MAREC 2023 Štvrtok
  |
  13. APRÍL 2023 Štvrtok
  |
  27. APRÍL 2023 Štvrtok
  |
  11. MÁJ 2023 Štvrtok
  |
  25. MÁJ 2023 Štvrtok
  |
  08. JÚN 2023 Štvrtok
  |
  22. JÚN 2023 Štvrtok
  |
  06. JÚL 2023 Štvrtok
  |
  20. JÚL 2023 Štvrtok
  |
  03. AUGUST 2023 Štvrtok
  |
  17. AUGUST 2023 Štvrtok
  |
  31. AUGUST 2023 Štvrtok
  |
  14. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
  |
  28. SEPTEMBER 2023 Štvrtok |
  12. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
  26. OKTÓBER 2023 Štvrtok |
  09. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
  23. NOVEMBER 2023 Štvrtok |
  07. DECEMBER 2023 Štvrtok |
  21. DECEMBER 2023 Štvrtok |

  PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

  NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

 • Plasty
  31. JÚL 2023 Pondelok
  |
  22. AUGUST 2023 Utorok
  |
  22. SEPTEMBER 2023 Piatok
  |
  25. OKTÓBER 2023 Streda |
  29. NOVEMBER 2023 Streda |
  22. DECEMBER 2023 Piatok |

  PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

  NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Sklo
  18. JANUÁR 2023 Streda
  |
  02. MAREC 2023 Štvrtok
  |
  18. JÚL 2023 Utorok
  |
  29. SEPTEMBER 2023 Piatok |
  15. NOVEMBER 2023 Streda |

  PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

  NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Papier
  15. FEBRUÁR 2023 Streda
  |
  25. APRÍL 2023 Utorok
  |
  29. JÚN 2023 Štvrtok
  |
  25. SEPTEMBER 2023 Pondelok
  |
  12. DECEMBER 2023 Utorok |

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

  NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Nebezpečný odpad
  31. MÁJ 2023 Streda
  |
  23. NOVEMBER 2023 Štvrtok |

  Zber pred obecným úradom, nenakladá sa zo zberných dvorov.

  PATRIA SEM: batérie a akumulátory, žiarivky, neónky, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL. NO sa odoberá len v pôvodnom balení.

  NEPATRIA SEM: eternit, sklenená vata

 • Elektroodpad
  03. MAREC 2023 Piatok
  |
  09. AUGUST 2023 Streda
  |

  PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

 • Zber olejov
  20. JANUÁR 2023 Piatok
  |
  21. MAREC 2023 Utorok
  |
  19. MÁJ 2023 Piatok
  |
  18. JÚL 2023 Utorok
  |
  18. SEPTEMBER 2023 Pondelok
  |
  13. NOVEMBER 2023 Pondelok |

Dokumenty na stiahnutie