Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

ZŠ s MŠ

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pre pedagogických

zamestnancov.

Názov

zamestnávateľa

Základná škola s materskou školou

Adresa,, miesto

výkonu práce

Gaboltov 50, 086 02 Gaboltov

Kontakt

Ing. Metod Kaľavský, riaditeľ školy

Kategória

zamestnanca

asistent učiteľa

školský psychológ

školský špeciálny pedagóg

 sociálny pedagóg

Kvalifikačné

predpoklady

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ

školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované

doklady

 • žiadosť
 • podpísaný štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • kópie dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Iné požiadavky

 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel,
 • Microsoft Power Point, práca s internetom),
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť

Informácia o

plate

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy

a dĺžky započítanej praxe

Termín

nástupu

10.10.2020

Pracovné

podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2021
 • 100% úväzok

Ďalšie

informácie

 • požadované dokumenty doručiť do 05.10.2020 do 14:00 poštou na uvedenú adresu alebo email: skola@zsgaboltov.edu.sk
 • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
 • Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30

Matričný úrad

Pondelok, Streda, Štvrtok
08:00 - 10:00 | 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Gaboltov
meteoblue