Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.gaboltov.sk spravuje Obec Gaboltov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Gaboltov

Adresa:
Obecný úrad Gaboltov
Gaboltov 87
086 02 Gaboltov

IČO:  00321966

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 514
Rozloha: 1273 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1247

Všeobecné informácie: obec@gaboltov.sk
Starosta: Martin Ceľuch, tel: +421 948 024 512

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 54 / 479 41 31

Kompetencie:
Obec Gaboltov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Gaboltov je zriadený na Miestnom úrade v 

Úradné hodiny: 

Obecný úrad

Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30

Matričný úrad

Pondelok, Streda, Piatok
08:00 - 10:00 | 13:00 - 15:00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30

Matričný úrad

Pondelok, Streda, Štvrtok
08:00 - 10:00 | 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Gaboltov
meteoblue