Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

menovanie zapisovateľa

 19.07.2022

OBEC GABOLTOV
Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov

IČO: 00321966, DIČ: 2020623033, Bankové spojenie: Prima banka, č. ú. 3625871002/5600,  Tel.: 054/4794131, 0948024512,

                                                                           E-mail: obec@gaboltov.sk, www:gaboltov.sk                                                                                                       

                                                                                                   Menovanie

zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Gaboltov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V súlade so zákonom č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva, ako starosta obce Gaboltov

menujem

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29. októbra 2022

Janu Kažimirovú

Tel. kontakt:  054 47 94 131,  0903 883 117

e-mail: obec@gaboltov.sk

adresa: Obec Gaboltov, Gaboltov 87, 086 02  Gaboltov

v Gaboltove 19.7.2022

                                                                                                                   Martin Ceľuch                                                                                                                                                                                               starosta obce

                                                                                                                                       

                                                                                              


Úradné hodiny

Obecný úrad

Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30

Matričný úrad

Pondelok, Streda, Štvrtok
08:00 - 10:00 | 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Gaboltov
meteoblue