Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 05.11.2019

http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Elektronická adresa ( e-mailová ) na doručovanie:

1.Žiadosti o voľbu poštou:          obec_gaboltov@mail.t-com.sk

2.Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Gaboltov:    obec_gaboltov@mail.t-com.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zmysle § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutia predsedu NR SR č. 351/2019 o vyhlásení volieb do NR SR

vytváram

na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov vo voľbách do NR SR, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., volebný okrsok a volebnú miestnosť:

Okrsok č. 1: zasadačka  KSB Gaboltov 87

                                                                                                 Martin Ceľuch

                                                                                                  starosta obce

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30

Matričný úrad

Pondelok, Streda, Štvrtok
08:00 - 10:00 | 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Gaboltov
meteoblue